This is an example of a HTML caption with a link.

เหล็ก บริษัท ศราธรเมทอล จำกัด

2013-09-01 11:06:13
กลุ่มบริษัท ศราธร เกิดขึ้นจากผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในวงการค้าเหล็ก
ได้แก่คุณอัครวัฒน์ ไกรยศธนานนท์, คุณมินทร์ฑิตา ธาดาพีรศิษฐ์ และทีมงาน 
โดยได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการค้าของ
ประเทศที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  จึงได้คิดริเริ่มทำธุรกิจด้านการค้าเหล็กภายใต้
ชื่อ “ร้านเหล็กเก่งอ้อย” ขึ้นในปี พ.ศ.2535  ณ อาคาร 1 คูหา หมู่บ้านชัยกูล ซอย
วัดกก ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ     ในระยะเริ่มต้นมีพนักงาน 2 คน 
รถยนต์ 1 คัน จัดจำหน่ายเหล็กแผ่นประเภทต่างๆ ให้แก่ลูกค้า 
 
        ในปี 2539 เนื่องจากธุรกิจของร้านได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงได้ย้ายที่ทำการ
มา ณ อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 5 คูหา เนื้อที่ประมาณ 1600 ตารางเมตร บริเวณหมู่บ้าน
สะแกงามวิลล่า ซอยสะแกงาม  ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อรอง
รับลูกค้าที่มีมากขึ้น   และเพิ่มการจัดจำหน่ายเหล็กม้วนขนาดต่างๆ   โดยเพิ่มจำนวน
พนักงานเป็น 15 คน รถยนต์ 3 คัน พร้อมเพิ่มเครื่องจักรทางด้านการผลิตเหล็กเข้ามา
อีกจำนวนหนึ่ง
 
 
        ปี 2540 ทางร้านได้ทำการขยายธุรกิจเต็มรูปแบบ พร้อมกับการย้ายที่ทำการ
มาที่ 17/33 หมู่ 1  ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  บนพื้นที่กว่า 3ไร่
โดยมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ เครื่องตัดเหล็กแผ่น เครื่องตัดเหล็กม้วน  
เครื่องชั่งระบบคอมพิวเตอร์ และพนักงานกว่า 100 คน รถบรรทุกสินค้ากว่า 10 คัน
 
        ปี 2543 ได้ทำการจัดตั้งเป็นรูปแบบบริษัท ภายใต้ชื่อ“บริษัท ศราธรเมทอล 
จำกัด” เป็นผู้จำหน่ายเหล็กแผ่น, และเหล็กม้วนหลายคุณภาพ บริการรับตัด-รับสลีท
เหล็กตามขนาดที่ต้องการในราคาเป็นกันเอง พร้อมบริการให้คำแนะนำทางด้านสินค้า
และบริการ การบริการจัดส่งที่รวดเร็วฉับไว 
 
        ปี 2545 บริษัท ศราธรเมทอล จำกัด จัดซื้อที่ดินกว่า 9 ไร่ ริมถนนพระราม 2 
เพื่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานแห่งใหม่ สำหรับรองรับลูกค้าและตลาดในอนาคต โดย
ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา